Noen

direktelink:

 

Til startsida

Kunsthøgskolen

NITH

Sveitsertysk I

Sveitsertysk II

me?

Mortens blog

 

 

 

groran

aktiv

fortelldetvisuelt.no

Studio for visuell kommunikasjon

 

Josef Leupi • Nyveien 25 a • N-1369 Stabekk • Norway • +47/90 05 80 38 • Josef@Leupi.no

Design med «professoralgaranti»

 

 

 

 

 

 

strek

Hei og velkommen.

 

Jeg har femårig designutdannelse fra Sveits
og toårig journaliststudium ved høgskolen i Volda.
Jeg har jobbet i Paris, Tromsø og Oslo.

 

Jeg har holdt på med det meste innen grafisk design

og visuell kommunikasjon, har laget bedriftsprofiler, brosjyrer, magasiner, bøker,

utstillinger, logoer, websider, plakater...

 

Spesialfeltet mitt er pedagogisk design:

Tilrettelegging og visualisering av informasjon til web,

trykksaker, utstillinger, presentasjoner.

 

Jeg jobber også med illustrasjon og regisserer og formgir fotodramatiseringer.

 

Jeg underviser i visuell kommunikasjon på Kunsthøgskolen i Oslo

og på NITH, Norges informasjonsteksnike høgskole.

 

Jeg planlegger foredrag og kurs for næringsliv og institusjoner

(bevisstgjøring om viktige elementer innen visuell kommunikasjon, bedriftsprofilering

og om redaksjonell design, stoffvinkling, visualisering og tilrettelegging).

 

 

 

 


Jeg er født og oppvokst i Sveits og har bodd i Norge siden januar 1974.

 

Jeg har studert i 5 år ved Kantonale Kunstgewerbeschule, Schule für Gestaltung i Luzern, Sveits. Et generelt, forberedende år og 4 år «Grafik Fachklasse» (Grafisk design). Jeg avsluttet – med Ehrenmeldung – som «Eidgenössisch diplomierter Grafiker».

 

I feriene jobbet jeg i reklamebyrå, bok-/ offset-/ avistrykkeri og i et silketrykkeri (serigrafi), noe som ga meg nyttig innsikt i satsproduksjon, repro- og trykkprosesser.

 

 

Jeg arbeidet i 5 måneder som praktikant hos «CDA-Design» Georges Calame & Claude Dupraz i Geneve, i Sveits.

 

 


Fra sommeren 1971 til desember 1973 var jeg i Frankrike. Her arbeidet jeg i cirka 1/2 år hos en fransk designer, delvis i Paris, delvis på et slott i Normandie, mest med piktogrammer, bl.a. for et stort nytt hotell (St Jacques) i Paris.

 

Så fikk jeg jobb hos designeren Jean Widmer i Paris. Her var jeg ca 2 år. (Jeg var hans første ansatte.) Vi utarbeidet bl.a. emblemer, navnetrekk, brosjyrer og plakater til «Design-Center» i Paris (Centre de création industrielle), firmaprofiler til bl.a. brilleindustri (essilor), ulike motehus (bl.a. ERES, Georges Rech) og varehus (Printemps/Brumel), all slags design og trykksaker for «Biennale de Paris», layoutsystemer og forskjellige tiltak (bl.a. signalisering) til turistopplysning på motorveiene i Frankrike etc.

 

 


Da jeg kom til Norge i januar 1974, arbeidet jeg i 3 måneder i et trykkeri (Nordoffset Tromsø), deretter i ca et år i reklamebyrået «Marketeam as» i Tromsø.

 

Fra høsten 1975 til høsten 1977 drev jeg mitt eget studio i Tromsø. Jeg planla og utarbeidet bl. a. plakater, brosjyrer, emblemer, annonser, illustrasjoner, utstillinger etc., bl. annet for Tromsbanken, for Vesterålshotellene og Vesterålen Regionplankontor. (Markedsføring av regionen og hotellene).

 

 


Høsten 1977 begynte jeg på «Medialinja» ved Møre og Romsdal Distriktshøgskole i Volda. Denne videre-utdanningen varte i to år. På medialinjen befattet vi oss med journalistikk, psykologi, samfunnskunnskap, massemedier generelt og – både praktisk og teoretisk – med film/video, TV, radio og avisjournalistikk.


Jeg avsluttet som «Høgskolekandidat i media og kommunikasjon». På medialinja skrev jeg en oppgave om massemedier og deres rolle i samfunnet, «om falsk bevissthet og alternative budskapers vansker», samt en semesteroppgave, «strategi for politisk (journalistisk) tegning». Siste semesteret arbeidet jeg med journalistikk og politisk tegning.

 

I Volda tok jeg også et tilleggskurs i fagmetodikk og mediekunnskap.

 

PS: Var vinteren 2006 i Volda for første gang siden studietida og holdt foredrag/workshop (om redaksjonell design) på høgskolen. (Hyggelig å være tilbake!).

 

 


Fra høsten 1979 til høsten 1982 var jeg ansatt hos designeren Bruno Oldani i Oslo.

Også her arbeidet jeg med et bredt spekter av oppgaver innen grafisk design. Her fikk jeg også anledning til å jobbe med illustrasjon.

 

 


Siden høsten 1982 har jeg jobbet for meg selv. Jeg arbeider innen design, illustrasjon, foto og, mye, med visuell-journalistisk tilrettelegging (visualisering).

 

Jeg burde kanskje spesielt nevne mitt arbeid for Magasinet Folkevett (høst 1982 til vår 1987).

Folkevett som utgis av Framtiden i våre hender, utkom på denne tida med 8 til 10 numre pr år, med mellom 48 og 64 sider pr nummer. Arbeidetg jeg gjorde for Folkevett var meget omfattende:
Jeg var med i redaksjonen, var med i planlegging av stoffet. Gjorde redaksjonelt/ journalistisk arbeid som redigering/ omstokking av artikler, utklekking av idéer til populariserte innfallsvinkler til stoffet («dramatisering»), visualisering av stoff.

Og selvsagt: Hele arbeidet med produksjonen, fra manuskoding, oppslags-prioritering/ sidefordeling til layout med delvis originalarbeid, kontakt med fotografer og illustratører – og mye egne illustrasjoner (motto: variasjon i teknikker), samt oppfølging av montasje og trykk – alt med små ressurser og korte produksjonsfrister.

 

 


I ca 12 år har jeg jobbet for De norske Bokklubbene.
Siden 1988 har jeg utformet medlemsblader, først et år for «Bøkenes verden», og siden «Bindestreken» for «Den norske Bokklubben», selve ’moderklubben’. Dette medlemsbladet designet jeg fra ca 1990 – 2001.

 

 


Jeg har hatt folk som har jobbet for meg, både fast og i prosjekter, har samarbeidet med kunder, ofte i team, og jeg har styrt samarbeidet med eksterne fotografer, illustratører og trykkerier.

 

Jeg produserer på Macintosh, oppdatert med de nyeste produksjonsmulighetene. (Jeg har med andre ord vært med på hele den teknologiske revolusjonen i de siste 30 år: Fra blysats, over fotosats, til den første repromasteren, den første ordentlige kopimaskinen og så til dataalderen!)

 

Høsten 96/våren 97 tok jeg et halvtårig multimediakurs på GI (Grafisk Institutt), med hovedvekt på produksjon av interaktive CD-rom /web.

 


Helt siden 1985 har jeg vært gjestelærer på SHKS. I de siste årene har jeg undervist i grafisk design «Form og komposisjon», «Ord – Bilde» og i redaksjonell design «Stoffvinkling og visualisering». Jeg har dessuten vært med på å juryere diplom-, hovedfagskandidat-eksamener og hovedfags-oppgaver.

 

Jeg har i flere år også vært veileder for avslutningselevene på Skolen for Grafisk design (SfGD) i Oslo.

 

I perioden 1996 - 1999 hadde jeg et engasjement (åremål) som Professor II på SHKS, Statens Håndverks- og kunstindustriskolen, Institutt for visuell kommunikasjon. Her var jeg bl. annet med på å tilrettelegge den nye hovedfagsretningen: Multimedia-design.

 

Siden 1. november 2001 innehar jeg en fast halv stilling som 1. amanuensis på Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for visuell kommunikasjon, med fagansvar for redaksjonell design.

 

 


Mer undervisning!
Har sagt ja til en førsteamanuensis II- stilling (20%) fra januar 2007, på NITH
, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Jeg skal bl.a. være med på å utvikle studietilbudet Interaktiv design.

 

 


I ca ett år besøkte jeg mange museer og utstillinger i oppdrag av Norsk Teknisk Museum, hvor jeg undersøkte utstillingsmåter og muligheter innenfor redaksjonell design/visuell journalistikk/ pedagogisk tilrettelegging innen museums- og utstillingsdesign. Dette arbeidet resulterte i et engasjement om utformingen av det nye Nasjonale Medisinske Museum. Jeg sto for selve arkitektoniske prinsipp av utstillingen – ca 350 m2 i første step – og for design av alle plansjene, inklusive redigerings- og stoffvinklingsarbeid. Dette museet åpnet 10. juni 2003.

 

(Rett etter denne store jobben (3.500.000 cm2) ble den allerminste (6 cm2) til: Frimerker til Festspillene i Bergen.)

 

 


Har de siste årene arbeidet en del med webdesign, delvis i samarbeid med unge Jobi.no. Prosjekter for Kunsthøgskolen i Oslo, Metrofon, Komponisten Henrik Hellstenius, etc.

 

 


Januar 2006 ble et nytt direktorat etablert, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Jeg utarbeidet logo og retningslinjene til den overordnede visuelle profilen.
Se: http://www.leupi.no/IMDiProfil

 

 


Jeg har vært fagmedlem i Postens Frimerketjenestens Designråd for norske frimerker i 2003-2006.

 

 


For tiden planlegger jeg (bl.a.) et audiovisuelt bevisstgjøringsprosjekt om pedagogisk design, som også vil bli brukt som et studieopplegg i redaksjonell design/pedagogisk design/visuell journalistikk (uavhengig av media, papirbasert, skjermbasert, interaktivt og/eller i utstillingskommunikasjon).

 

Jeg planlegger også foredrag og kurs for næringsliv og institusjoner

(bevisstgjøring om viktige elementer innen visuell kommunikasjon, bedriftsprofilering

og om redaksjonell design, stoffvinkling, visualisering og tilrettelegging).

 


 


Januar 2007
Josef Leupi

til toppen
tilbake til startsida
mail

 

illustrasjon

«Radieslisturm», 6260 Reiden, Sveits.

Motstandernes skrekk. Før dataalderen.