i

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Visuell profil. v02

Maler og veiledning

 

m

 

 

 

str

Logo til YouTubefilmer

 

str

Som skissen nedenfor viser, blir Youtube-logoen innblendet, nederst til høyre, i de tilfellene hvor YouTube-filmene vises på andre enn Youtubes egne sider.

Dette tilsier at vi plasserer IMDi-logoen et annet sted, til venstre.

 

Logoen plasseres derfor til nederst til venstre, helt i ytterkant.

Logoen blendes inn 'halvtranparent', standard 70% opacity):

03

Samme løsning på Youtubesidene og i det nye YouTube(bred)formatet.

Også her er logoen helt ut i margen og 'halvtransparent' (70% opacity).

x2

 

str

Original-logo:

IMDi-logoen til innblending i filmene kan du laste ned her.

1. Logoen er i png-format med transparent bunn (husk at logoens øverste trekant delvis er utenfor den hvite bunnformen).

2. Husk («halvtransparent»): Opacity til 70%

 

 

 

 

 

 

 

str

Til toppen

Tilbake til profil-innholdssida

Til Imdi.no

 

 

 

 

 

 

 

s

Design:

www.Leupi.no