i

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Visuell profil. v02

Maler og veiledning

 

m

 

 

 

str

Stillingsannonse-mal. 80x144mm.

Skisse (originalfil til nedlasting nedenfor):

 

 

...

 

 

str

Annonsemal til nedlasting:

IMDi_Stillingsannonse_Mal_80x144.psd.zip (4,8MB)

Annonsen kan lages i Photoshop (arkiveres som jpg eller pdf),
eller grunn-mal-formen (minus tekst) kan importeres i f.eks. inDesign..

 

 

 

 

 

 

 

str

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

s

Design:

www.Leupi.no