i

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Visuell profil. v02

Maler og veiledning

 

m

 

 

 

str

PowerPoint

Formskisser (forminsket):

 

pp

 

Mer om farger og fargebruk, se «Logo/farger/fonter»

 

str

Last ned PowerPoint-malfil her

(filen legges i My Templates-mappa)

Last ned «IMDiGrunnmal_v02.pot.zip»

 

str

 

 

 

str

Til toppen

Tilbake til profil-innholdssida

Til Imdi.no

 

 

 

 

 

 

 

s

Design:

www.Leupi.no