Romas og vår sivilisasjons historie,
fortalt i korte ingresser og store tidslinjer.

 

 

 

Å besøke Roma
er som å vandre rett inn i historien. 

 

 

 

Rundt hvert gatehjørne finner du spor fra alle epokene, fra antikken og fram til vår tid. Du møter Romerrikets storhetstid. Du møter kristendommen, fra dens spede begynnelse og forfulgte tilværelse, til makt- og glansdagene under renessansen og barokken. Du møter Italias samling og du møter Benito Mussolini. Her finner du noen av verdens viktigste bygg og fineste kunstskatter. Det monumentale og det pittoreske står side om side. Her er sol og varme, et yrende folkeliv, en mengde restauranter og kafeer, herlig mat og deilig vin. 

 

Og når du drar hjem igjen vet du én ting: 

Hit vil jeg komme tilbake!

 

 

 

Jeg har laget 'boken' jeg selv savnet på turene mine i Roma.


Og turer til Roma er det blitt mange av, de siste årene med studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo. Alltid ble det stilt spørsmål. Alle disse søylene og ruinene, kirkene, plassene, palassene, fontenene, freskene og skulpturene – når ble de laget og hvorfor? – hvem har laget dem? – og i hvilken historiske kontekst er all denne herligheten blitt til? 

 

Dette har jeg arbeidet med de siste to/tre årene. 

Det er blitt en publikasjon som består av 10 kapitler fra 800 f.Kr til i dag. Ti kapitler med hver sin plansje som er brettet i vindusfals, med korte, konsise tekster om hver tidsperiode – og en stor tidslinje som setter de viktigste hendelsene, personene, oppfinnelsene og kunstneriske uttrykk i kronologi og som viser sammenhenger og samtidigheter

 

Jeg håper du kan få like mye glede av resultatet som jeg selv har fått.

 

 

 

Her er er det:

Fakta:

Format: 21 cm x 33 cm (brettet i «vindusfals») 

• Brettet ut er tidslinjene (innsidene) 78cm x 33cm! 

10 kapitler/foldere. 

• De ti kapitlene viser og beskriver – i korte tekster, og store tidslinjer – viktige begivenheter, personer og kulturelle uttrykk i Romas, Europas og vår sivilisasjons historie fra antikken (800 f.Kr.) og helt frem til i dag. 

• Legger du de ti tidslinjene sammen – det kan du, om du vil – får du hele 7,80 meter med tidslinjer!

• En egen (11.) folder lister opp bakgrunnslitteratur og kildene til de over tusen (!) små og større bilder.

• Gratis: Bonusfolder med 50 tips til Romareisen din. 

 

 

 

Magebindet rundt omslaget viser kapitlene og noen tidslinje-oppslag.

 

   

Forsida og baksida.

 

 

 

Fra de store linjene
til detaljene
og anekdotene:

 

 

 

(Fotografiene nedenfor er tatt av skisseprintene.

Nye bilder kommer snart.)

 

En tidsline, oppslått.

 

 

 

Smaksprøver:

 

 

 

Her er noen smaksprøver fra ulike kapitler. Hendelser og personer i Romas og vår sivilisasjons historie – den politiske historien og kulturhistorien, arkitektur, billedkunst, musikk. (OBS: rundingene har, i det trykte formatet, en diameter på 96 mm.)

 

 
Fra oversiktskapittel 01
 
Fra oversiktskapittel 01
 
Fra kapittel 2, 800-1 f.Kr
 
Fra kapittel 2, 800-1 f.Kr.
 
Fra kapittel 3, 1-500 e.Kr.
 
Fra kapittel 3, 1-500 e.Kr.
 
Fra kapittel 3, 1-500 e.Kr.
 
Fra kapittel 4, 500-800
 
Fra kapittel 4, 500-800
 
Fra kapittel 5, 800-1100
 
Fra kapittel 6, 1100-1400
 
Fra kapittel 6, 1100-1400
 
Fra kapittel 7, 1400-1600
 
Fra kapittel 7, 1400-1600
 
Fra kapittel 7, 1400-1600
 
Fra kapittel 8, 1600-1750
 
Fra kapittel 8, 1600-1750
 
Fra kapittel 8, 1600-1750
 
Fra kapittel 9, 1750-1900
 
Fra kapittel 9, 1750-1900
 
Fra kapittel 9, 1750-1900
 
Fra kapittel 10, 1900 til i dag.
 
Fra kapittel 10, 1900 til i dag.
 
Fra kapittel 10, 1900 til i dag.
 
Fra Kildene. Referanser til bl.a. over 1000 bilder.

 

 

Nå er boka trykket.
>Bestill her!< 

 

 

 

 

Kapitlene:

Kapittel 01, oversikts-kapittelet. 

Kapittel 01 gir deg en oversikt over viktige hendelser, personer og kulturelle uttrykk i hele historien fra antikken og frem til i dag. Den viser deg også i hvilke kapitler du finner mer om de enkelte tidsperiodene, hvor du finner romerriket for eksempel, eller middelalderen, renessansen, barokken, revolusjonstida eller nåtida. 

 

      

Forsida og baksida.

 

 

            

       Første oppslag (vindusfals)

 

 

Tidslinjen oppslått.

 

 

Kapittel 02, 800 – 1 f.Kr. 

Roma blir grunnlagt og vokser sakte men sikkert utover bygrensene. Mot år 1 har Roma kontroll over store deler av Europa og Middelhavsregionen. Mens innbyggertallet i 350 f.Kr var knappe 30.000, er Roma blitt verdens første millionby rundt år 1! I kapittel 02 møter du også den greske antikken og Aleksander den store, du møter Hannibal, Julius Cæsar, Kleopatra – og Jesus.

 

      

Forsida og baksida.

 

 

            

       Første oppslag (vindusfals)

 

 

Tidslinjen oppslått.

 

 

Kapittel 07, 1400 – 1600 

Kolumbus oppdager Amerika. Spania blir Europas ledende, og den første globale statsmakten. I 1453 faller også det romerske østrike – osmanene inntar Konstantinopel. Renessansepavene henter til seg de største kunstnere til Vatikanet og Michelangelo og Rafael skaper verdens fineste fresker. Caravaggio maler i sin karakteristiske Chiaroscuro-stil. Luther setter i gang Reformasjonen. 

 

      

Forsida og baksida.

 

 

            

       Første oppslag (vindusfals)

 

 

Tidslinjen oppslått.

 

 

 

Dette var noen av de 10 kapitlene.

Klikk her om du ønsker å vite litt mer om innholdet i alle de 10 kapitlene:

01: Første folder/kapittel viser en oversikt over hele tidsrommet fra 800 f.Kr til i dag.

Kapittel 2 til 10 går i detalj og omhandler hver sin tidsperiode:

02: 800 f.Kr – 1 f.Kr. Roma blir grunnlagt og vokser sakte men sikkert utover bygrensene. Mot år 1 har Roma kontroll over store deler av Europa og Middelhavsregionen. 

I kapittel 02 møter du også den greske antikken og Aleksander den store, du møter Hannibal, Julius Cæsar, Kleopatra – og Jesus. 

03: 1 e.Kr – 500. Romerriket er på sitt høydepunkt omkring 110. Det reises fantastiske byggverk. Fra å være forfulgt blir kristendommen statsreligion.  Før 500 går vestriket under, mens østriket består enda en tusen år til. 

04: 500 – 800. I «middelalderen» vokser kristendommen seg stor, men er i kamp med enda en ny religion: Islam. Karl Martell vinner et avgjørende slag mot de fremstormende muslimene. Gudstro og gudsfrykt dominerer de europeiske sjelene og pave Gregor den store lister opp de syv dødssynder. Kirkestaten blir grunnlagt.

05: 800 – 1100. Karl den store blir kronet til den nye romerske keiser og hans rike strekker seg over det meste av Europa. Etter hans død deles riket i tre. Vikingene og Madjarene stormer innover rikene og plyndrer – eller krever gull for å la være å plyndre. Pavedømmet forfaller moralsk til et «pornokrati» men reiser seg igjen. Med økt selvbevissthet øker konfliktnivået med omverdenen. Første korstog initieres for å befri Jerusalem.

06: 1100 – 1400. En ny fare kommer fra øst: Djengis Khan! Det igangsettes flere korstog – de fleste mislykkes. Klostre grunnlegges over hele Europa. Fantastiske gotiske katedraler reises – og i Norge bygges stavkirker. I Italia revolusjonerer Cimabue og Giotto billedkunsten, og Dante skriver «Den guddommelige komedie». I 1347 bryter Svartedauden ut!

07: 1400 – 1600. Kolumbus oppdager Amerika. Spania blir Europas ledende, og den første globale statsmakten. I 1453 faller også det romerske østrike – Osmanene inntar Konstantinopel. Renessansepavene henter til seg de største kunstnere til Vatikanet og Michelangelo og Rafael skaper verdens fineste fresker. Caravaggio maler i sin karakteristiske Chiaroscuro-stil. Luther setter i gang Reformasjonen.

08: 1600 – 1750. Konflikten mellom kristenheten og muslimene vedvarer. Roma blir igjen kulturell hovedstad. Under barokken formes Romas nye ansikt, med Bernini og Borromini som de kunstneriske hovedaktørene. Under solkongen Ludvig XIV blir Frankrike den nye supermakten i Europa.

09: 1750 – 1900. George Washington leder uavhengighetskrigene og blir USAs første president. I Frankrike stormes Bastillen. Den ene revolusjonen avløser den andre i hele Europa. Napoleon kupper seg til keisertronen og erobrer et stort – men kortvarig – rike. Tyskland og Italia samles. Giuseppe Verdi komponerer verdens mest populære operaer. Roma blir det samlede Italias hovedstad.

10: 1900 til i dag. Paven har mistet all verdslig makt og er i konflikt med det italienske kongedømmet. Mussolini og hans fascistparti kupper makten og oppretter Vatikanstaten. I Roma reises store prestigiøse byggverk og brede paradegater baner seg vei gjennom middelalderbegyggelse og over ruiner fra romerriket. To verdenskriger koster millioner av menneskeliv. Etter den kalde krigens slutt ser framtida lyst ut. Men det nye årtusen kommer med mange nye konflikter og utfordringer.

KilderKapitlene og tidslinjene visualiseres med over tusen små og større bilder. Kildehenvisningene til disse bildene og bakgrunnslitteraturen fyller en egen folder. Der finner du detaljer om hvor bildene er fra, i hvilke museer de historiske objektene befinner seg, kunstnerne bak maleriene etc.

 

 

 

 

 

Emballasjen:

Postsendingen får du godt emballert, fixferdig pakket som gave til bursdagsbarnet, til konfirmanten, til kjæresten (når dere drar på en romantisk langhelg), til barnebarna, til gullbryllupet, til jul – eller til deg selv, om du vil friske opp kunnskapene dine om Romas og vår vestlige sivilisasjons historie.  

 

 

 

Bestilling:

• 10 kapitler med
• 10 store tidslinjer og
• over 1000 bilder
Gratis bonusflyer med 50 tips om Roma. 

• Ferdig pakket i gavepapir. 

Kr 449,– pluss porto

>Bestill her!<

 

 

 

https://www.Leupi.no

Josef@Leupi.no

 

 

Til toppen

 

Nå er boka trykket.
>Bestill her!< 

 

Idé, konsept og utforming: 

© Copyright Josef Leupi